ข้อควรรู้
-การทำนายของเบอร์ฮิตจะไม่ขอข้อมูลมากไปกว่าเลข 10 หลัก
-เบอร์ฮิตจะไม่เก็บ และจะไม่ขายข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ เป็นอันขาด
-เบอร์ฮิตไม่สามารถเชื่อมโยงเลข 10 หลัก เข้ากับเจ้าของเบอร์ได้
แม้จะเข้าระบบด้วย facebook ก็ตาม (คนๆนึง สามารถใส่ได้
หลายเบอร์ และจะใส่เบอร์ของตัวเอง หรือเบอร์ของคนอื่นก็ได้)